Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 2.2.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Foto: Pixabay
Omtale av norsk Schengen-notatbase publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 19.12.2016
Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Regjeringens Schengen-notatbase skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. På møter i Stortingets Europautvalg i 2016 etterlyste Svein Roald Hansen (A) en slik database som oppdateres på samme måte som regjeringens EØS-notatbase. Europalov omfatter allerede Schengen-relevante saker og vil også informere om nye og oppdaterte Schengen-notater.
Schengen-notat offentliggjort 19.12.2016
Norge meddelte godtakelse av rettsakten 12. desember 2017 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 31. august 2017. Rettsakten trådte i kraft 12. desember 2017. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2017, s. 828.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016
Stortingssamtykke 8.6.2016
Norge meddelte godtakelse av rettsakten 11. juli 2017 i henhold til kgl.res. av 26. august 2016. Rettsakten trådte i kraft 11. juli 2017. Det vises til Prop.132 S (2015–2016), Innst.364 S (2015–2016) og til vedtak i Stortinget 8. juni 2016. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2017, s. 808.
I henhold til vedtak i Utenriksdepartementet 8. januar 2016 ble rettsakten godtatt 6. juni 2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.5.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
Svensk departementsnotat offentliggjortn 8.4.2016

Sider