EU-henstilling om antimikrobiell resistens

Tittel

(Under forberedelse) Rådsrekommandasjon om antimikrobiell resistens - henstilling om forsterket innsats

(In preparation) Council Recommendation on antimicrobial resistance – recommendation for greater action

Siste nytt

Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 24.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 24.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 24.2.2022)

Antimikrobiel resistens: henstilling om mere handling

Antimikrobiel resistens er mikroorganismers, f.eks. bakteriers, evne til at blive stadig mere resistente over for antimikrobielle lægemidler, som gør disse lægemidler ineffektive. Antimikrobiel resistens er en stille pandemi, som kræver en hurtig global indsats.

Formålet med dette initiativ er at fastsætte konkrete mål og aktiviteter, der skal forstærke medlemslandenes indsats mod antimikrobiel resistens – primært på folkesundhedsområdet, hvor EU kun har understøttende og supplerende kompetence.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 24 februar 2022 - 24 marts 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation - Ares(2022)1405997

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet