Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Forslag til dom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.3.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 27.3.2023
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 27.3.2023
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 17.3.2023
Fortolkningsdommer [1] og [2] avsagt av EU-domstolen 16.3.2023
Forslag til dom lagt frem av EU-domstolens generaladvokat 9.3.2023. Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.3.2023 med pressemelding
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.3.2023. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 13.3.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.2.2023
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 14.12.2022
EØS-notat offentliggjort 2.12.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 1.12.2022 med pressemelding
Høring om initiativet for kontroll av forbrukerbeskyttelse på nettet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2022
Norsk høring om Kommisjonens initiativ og høring om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.9.2022 med frist 18.11.2022
Delt ikraftsetting av norsk lov kunngjort 2.9.2022
Høring igangsatt av Barne- og familiedepartementet 29.6.2022 med frist 1.9.2022
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 17.6.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 2.6.2022

Sider