Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.4.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Lovproposisjon trukket av Barne- og familiedepartementet 27.3.2020. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 27.3.2020
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
Lovproposisjon fremmet av Barne- og familiedepartementet 20.3.2020
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.12.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 19.11.2019
Rapport om midtveisevalueringen av programmet lagt fram av Kommisjonen 7.11.2019
EØS-komiteen vedtok i november 2014 å innlemme EUs nye forbrukerprogram 2014-2020 i EØS-avtalen. Forbrukerprogrammet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet.
Lov- og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 1.11.2019
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte fororbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Barne- og familidepartementet har nå utarbeidet forslag til nødvendige lovendringer som sammen med en samtykkeproposisjon ble oversendt til Stortinget 1. november 2019. Den nye forordningen skal anvendes i EU-landene fra 17. januar 2020. Både gjeldende og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Sider