Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.10.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 11.10.2021
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.10.2021
Notat om planlagt revisjon av direktivet lagt fram av Kommisjonen 5.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 2.11.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 23.9.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.11.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 20.9.2021
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Forskrift om delt ikraftsetting av norsk lov kunngjort 17.9.2021
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Både tidligere og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2021. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.7.2021
EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.7.2021 med frist 15.10.2021
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 14.6.2021 med frist 29.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
EØS-notat offentliggjort 5.5.2021
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider