Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2022 og 25.2.2022 og kunngjort i EU-tidende 25.7.2022. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.2.2022 og kunngjort i EU-tidende 1.8.2022
Høring igangsatt av Barne- og familiedepartementet 29.6.2022 med frist 1.9.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 20.6.2022
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 17.6.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 9.6.2022 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.2.2022 og kunngjort i EU-tidende 7.6.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 2.6.2022
Høring om gjennomføring av visse deler av direktivet igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20.5.2022 med frist 19.8.2022
Notat lagt fram av Kommisjonen 17.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 14.6.2022
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Både tidligere og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 21.3.2022
Høring om initiativet for revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 2.3.2022 med frist 25.5.2022
Norsk omtale av Kommisjonens høring om planlagt endring av direktivet eller nytt tilleggsdirektiv om reparasjon og gjenbruk publisert av Norges EU-delegasjon 9.2.2022
Notat om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter lagt fram av Kommisjonen 20.12.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.1.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.12.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 23.9.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.11.2021

Sider