Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.3.2021
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.3.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2021
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.2.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.2.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.2.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.2.2021
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.1.2021
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.12.2020 med pressemelding (sak 7)
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.12.2020
Europaparlamentet la 24. november 2020 siste hånd på behandlingen av EU-direktivet om kolllektive forbrukersøksmål. Direktivet, som for EUs medlemsland skal anvendes fra 25. juni 2023, skal lette klageadgangen for forbrukere ved at de kan representeres av kvalifiserte, ideelle organisasjoner. Direktivet er i første rekke rettet mot land som i motsetning til Norge, ikke har ordninger for gruppesøksmål. Det vil nå bli vurdert om direktivet også krever endringer i norsk rett.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.

Sider