Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2022
EØS-notat offentliggjort 2.12.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 1.12.2022 med pressemelding
Høring om initiativet for kontroll av forbrukerbeskyttelse på nettet igangsatt av Kommisjonen 28.11.2022
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.7.2022, 9.8.2022 og 5.9.2022 og kunngjort i EU-tidende 21.11.2022
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.8.2022 og kunngjort i EU-tidende 21.11.2022
Norsk høring om Kommisjonens initiativ og høring om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.9.2022 med frist 18.11.2022
Delt ikraftsetting av norsk lov kunngjort 2.9.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 29.8.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 22.8.2022
Høring igangsatt av Barne- og familiedepartementet 29.6.2022 med frist 1.9.2022
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 17.6.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 2.6.2022
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Både tidligere og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Høring om planlagt rapport igangsatt av Kommisjonen 4.4.2022 med frist 27.6.2022
Høring om initiativet for revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 2.3.2022 med frist 25.5.2022

Sider