Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.9.2020. EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Meddelelse om EU-strategi og digital finanspakke med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Europakommisjonen presenterte 24. september 2020 en pakke med digitale initiativer på finansområdet. Pakken består av fire lovforslag, inkludert et rammeverk for kryptoaktiva, og to strategiplaner om henholdsvis digital finans og detaljhandelsbetalinger. Du finner en samlet overskt over pakken her. Kommisjonen la samme dag fram en ny handlingsplan for den europeiske kapitalmarkedsunionen, en oppfølging av grønnboken fra 2015.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Handlingsplan med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020
Rapport om midlertidig unntak for pensjonsordninger lagt fram av Kommisjonen 23.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.9.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.9.2020
Konsekvensanalyse lagt ut på høring av Kommisjonen 16.9.2020

Sider