Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 22.5.2023 med pressemelding. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023

Sider