Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.10.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 12.10.2021 med frist 10.12.2021
Illustrasjon: Pixabay
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.9.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2021

Sider