Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Rapport om anvendelsen av nedskrivnings- og konverteringsverktøyet lagt fram av Kommisjonen 10.8.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 8.8.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.8.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 1.8.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2022
Foto av Markus Distelrath - Pixabay
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2022
Det ble ikke flertall verken i Europaparlamentet eller i Rådet for å nedlegge veto mot Kommisjonens delegerte forordning om miljøklassifisering av energiinvesteringer. De nye bestemmelsene åpner for at investeringer til gass- og atomkraftverk på visse betingelser kan merkes som grønne. EUs klassifiseringssystem for investeringer er knyttet EUs mål om klimanøytralitet i 2050. Forordningen, som ble publisert i EU-tidende 15. juli 2022, trer i kraft 1. januar 2023.

Sider