Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 13.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.4.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2021. Norsk forskrift kunngjort 8.4.2021
Omtale publisert av Landbruks- og matdepartementet 8.4.2021
EU vedtok i 2016 en dyrehelselov med ikratttredelse i april 2021. EU-forordningen inngår i en pakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002 - som innebærer at over hundre direktiver, forordninger og beslutninger reduseres til fem forordninger. Stortinget behandler nå en proposisjon om å gi samtykke til å innlemme regelverket (dyrehelseforordningen) i EØS-avtalen.
Norsk forskrift kunngjort 6.4.2021
Omtale publisert av Norges delegasjon til EU
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.4.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

Sider