Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.1.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport om vurdering av forordningen lagt fram av Kommisjonen 29.11.2019
EUs eID-tillitsmerke
Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
Lov- og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 13.12.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
Rapport om operatører av vesentlige tjenester lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019

Sider