Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.1.2021
Illustrasjon: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Europakommisjonen la høsten 2020 fram forslag til et regelverk for datastyring - Data Governance Act - som skal gjøre det lettere å utveksle ikke-personlige data i hele EU og mellom ulike sektorer, samt tilby en europeisk data­håndterings­modell. Organisering av deling og samling av data skal ivaretas av nøytrale og gjennomsiktige dataformidlere. Data Governance Act utgjør første del av EUs overordnede datastrategi.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.12.2020 med pressemelding
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 16.12.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 16.12.2020
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen og Høyrerepresentanten for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk 16.12.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 15.12.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.12.2020.
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 15.12.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.12.2020.
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 15.12.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 14.12.2020
Retningslinjer med pressemelding (sak 3) vedtatt av Kommisjonen 7.12.2020. Bakgrunnsnotat om fremtidig regulering publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 8.12.2020
Fortolkningsdom med pressemeldingavsagt av EU-domstolen 3.12.2020
Høring om planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 2.12.2020 med frist 2.3.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.12.2020
Notat om planlagt evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 10.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 8.12.2020
Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider var fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til gjennomføring av direktivet i norsk lov ble sendt på høring 1. juli 2019. Høringen omfattet i tillegg tre gjennomføringsrettsakter om henholdsvis tilgjengelighetserklæring, tilsyn og rapportering og harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner.

Sider