Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 8.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 5.9.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.7.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.7.2022
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2022
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2022
Europaparlamentets plenumsbehandling 5.7.2022 (enighet med Rådet) med pressemelding
Europaparlamentets plenumsbehandling 5.7.2022 (enighet med Rådet) med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 4.7.2022
Dansk departmentsnotat offentliggjort 1.7.2022
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 30.6.2022. Beslutningen trer i kraft 1.7.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2022
EØS-notat offentliggjort 26.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2022
Photo: BEREC
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2022
Etter at EU i 2018 vedtok en revisjon av forordningen om sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC), ble regelverket vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 24. september 2021. Av den nye forordningen går det fram at EØS/EFTA-landene vil kunne delta i BERECs styringsorganer. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ønsket ikke Norge, Island og Liechtenstein å innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen fra 2018 senket maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i 2019 en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.6.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.6.2022

Sider