Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Lov - og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 9.4.2021
EØS-komiteen gjorde 5. februar 2021 vedtak om innlemmelse av EU-direktivet om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Vedtaket krever lovendringer i Norge, Island og Liechtenstein og trer derfor ikke i kraft før dette er gpå plass. Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider var fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Omtale av ministererklæringer publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.3.2021
Europakommisjonen presenterte i februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. En hvitbok om kunstig intelligens oppfordrer til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk.
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
Rådsbehandling med pressemelding 16.3.2021 (uformell enighet med Europaparlamentet)
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Rådet og Europaparlamentet 11.3.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.3.2021
Høring om innspill til norsk posisjon igangsatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 25.2.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 26.2.2021
Omtale av kommisjonshøring publisert av Utenriksdepartementet 22.2.2021
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.2.2021
Illustrasjon: Pixabay
Bakgrunnsnotat lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling
Europakommisjonen la høsten 2020 fram forslag til et regelverk for datastyring - Data Governance Act - som skal gjøre det lettere å utveksle ikke-personlige data i hele EU og mellom ulike sektorer, samt tilby en europeisk data­håndterings­modell. Organisering av deling og samling av data skal ivaretas av nøytrale og gjennomsiktige dataformidlere. Data Governance Act utgjør første del av EUs overordnede datastrategi.
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 10.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider