Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 30.3.2023
Pressemelding om utsatt gjennomføring fra Kommunal- og distriktsdepartementet 29.3.2023
Nasjonal gjennomføring av åpne data-direktivet (ODD) utsettes til utvalget for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) har levert sin utredning. EU vedtok i 2019 en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.3.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.3.2023
Anmodning om fortolkning [1], [2], [3], [4], [5] og [6] sendt til EU-domstolen 19.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 20.2.2023
Utkast til gjennomføringsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.2.2023 med tilbakemeldingsfrist 16.3.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.2.2023
Utkast til gjennomføringsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 13.2.2023 med tilbakemeldingsfrist 13.3.2023
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 1.2.2023 med pressemelding. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.2.2023
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2022
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2022

Sider