Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EUs eID-tillitsmerke
Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen og EUs medlemsland 9.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Forbrukerrådet
Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019

Sider