Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.4.2021. Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021. Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021. Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.3.2021
Fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemeldinger [1] og [2] avsagt av EFTA-domstolen 25.3.2021
Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021
Notat om planlagt oppdatering av veiledningen lagt fram av Kommisjonen 4.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.4.2021
EØS-notat offentliggjort 27.2.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 23.2.2021
Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 19.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.3.2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 10.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 10.3.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 27.1.2021
Notat om evaluering av rekommandasjonen lagt fram av Kommisjonen 12.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.12.2020

Sider