Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 14.10.2021 med pressemelding
Rådskonklusjoner vedtatt 28.9.2021 med pressemelding
Rådsonklusjoner vedtatt 28.9.2021 med pressemelding
Illustrasjon: Europakommisjonen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island). Omtale publisert av Europakommisjonen 24.9.2021
EØS-komiteen sikret 24. september 2021 norsk deltakelse i åtte EU-programmer fra starten av programperiodene 2021-2027, inkludert EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, utdannings­programmet Erasmus+, kulturprogrammet Kreativt Europa, EUs helseprogram og IKT-programmet Digitalt Europa. Forskningsprogrammet (dette faktaarket) har et totalbudsjett på hele 95,5 milliarder euro, og i tillegg kommer bidrag fra assosierte land, inkludert Norge. Det norske finansielle bidraget er anslått til 2.6 milliarder euro. En oversikt over Norges deltakelse i EU-programmer finner du på UDs hjemmesider.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island)
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2021
Dansk samlenotat offentliggjort 15.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2021
Notat om etablering av et EU-rombasert system for sikring av kritisk IKT-infrastruktur lagt fram av Kommisjonen 26.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.9.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.8.2021
Rapport lagt fram av Kommmisjonen 5.8.2021
EØS-komitebeslutning 28.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.8.2021
Statusrapport og ajourføring lagt fram av Kommisjonen 9.7.2021

Sider