Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.2.2020
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.12.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.10.2019
Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.7.2019
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 8.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2019
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet, unntatt budsjett)
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Særprogrammet for Horisont Europa inneholdfer detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)

Sider