Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.3.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2023
Notat om planlagt meddelelse knyttet til det europeiske ungdomsåret lagt fram av Kommisjonen 17.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 14.4.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.2.2023
Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 8.2.2023 med tilbakemeldingsfrist 3.5.2023
Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2022
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 14.12.2022 med frist 22.3.2023
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 9.12.2022
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 20.12.2022
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 6.12.2022 med tilbakemeldingsfrist 28.2.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.12.2022
Illustrasjon: Europakommisjonen
Høring om planlagt midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 1.12.2022 med frist 23.2.2023
EØS-komiteen sikret i 2021 norsk deltakelse i Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet har et totalbudsjett på 95.5 milliarder euro, og i tillegg kommer bidrag fra assosierte land, inkludert Norge. Det norske finansielle bidraget er anslått til 2.6 milliarder euro.
Høring om planlagt sluttevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 1.12.2022 med frist 23.2.2023
EØS-notat offentliggjort 23.11.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 21.10.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.11.2022

Sider