Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 25.7.2022
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 23.5.2022
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online-musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2022
Fortolkningsdom (fransk versjon) med pressemelding avsagt av EU-domstolen 26.4.2022
Nye regler om digital opphavsrett trådte i kraft i EU i juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2022
Norsk Lovtidend kunngjorde 12. juni 2020 endringer til varemerkeloven og tolloven som gjennomfører EUs nye varmerkedirketiv. Direktivet reviderer og moderniserer et tidligere regelverk og hadde gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.3.2022
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 8.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2022
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 14.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.5.2022
Notat lagt fram av Kommisjonen 3.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.3.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.11.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
Norsk forskrift kunngjort 30.8.2021. EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 3.9.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.11.2021.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.6.2021. Høring om initiativet for 'Data Act' og revisjon av regelverket om databaser igangsatt av Kommisjonen 3.6.2021 med frist 3.9.2021
Høring om initiativet for planlagt forordning med pressemelding (sak 8) igangsatt av Kommisjonen 29.4.2021 med frist 22.7.2021
EØS-notat offentliggjort 21.12.2020. Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.11.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.7.2020

Sider