Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 9.4.2021
Lov - og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 9.4.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 23.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.4.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Norsk forskrift kunngjort 12.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Rettsaktene er gjennomført i norsk rett bl.a. gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven) som erstatter revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Notat lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 18.12.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 18.12.2020

Sider