Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 29.3.2023 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.11.1022 og kunngjort i EU-tidende 27.2.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2022 og kunngjort i EU-tidende 6.2.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 21.12.2022 med frist 22.3.2023
Norsk lov kunngjort 20.12.2022. EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023
Rådsforordningen vil bli gjennomført i forskrift til SE-loven og SCE-loven. Lov av 20. desember 2022 nr. 122 om endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler) gir departementet forskriftshjemmel.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.12.2022
Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12.12.2022 med frist 13.3.2023
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.12.2022
EØS-notat offentliggjort 9.12.2022
Høring om planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 5.8.2022 med frist 28.10.2022

Sider