Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.10.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2020
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 2.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.9.2020
Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 5.8.2020
Høring om innledende konsekvensanalyse for planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 30.7.2020
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge og kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2020
Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020

Sider