Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.7.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 4.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.6.2022
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 27.1.2022 med pressemelding
Rapport om erfaringene med og gjennomføring av forordningen lagt fram av Kommisjonen 8.11.2021
Rapport om erfaringene med postdirektivet lagt fram av Kommisjonen 8.11.2021
Tolv år etter at EUs tredje postsdirektiv ble vedtatt, ble direktivet 25. september 2020 besluttet innlemmet i EØS-avtalen. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost. Europakommisjonen gjennomførte høsten 2020 en høring om erfaringene med postdirektivet.
Høring om initiativet om korttidsutleie igangsatt av Kommisjonen 27.9.2021 med frist 13.12.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.2.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.2.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020. Norsk forskrift kunngjort 4.12.2020
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020 og forskrift med ikrafttredelse 1. januar 2021. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020

Sider