Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.3.2023
Stortingsmelding 12 om tilbaketrekking av Prop. 4 LS lagt frem av regjeringen 17.3.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 8.3.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 8.2.2023
Anmodning om fortolkning [1], [2], [3], [4], [5] og [6] sendt til EU-domstolen 19.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 20.2.2023
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023.
Tolv år etter at EUs tredje postsdirektiv ble vedtatt, ble direktivet 25. september 2020 besluttet innlemmet i EØS-avtalen. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost. Europakommisjonen gjennomførte høsten 2020 en høring om erfaringene med postdirektivet.
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 9.11.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 26.9.2022 og kunngjort 21.10.2022
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 27.1.2022 med pressemelding
Høring om initiativet om korttidsutleie igangsatt av Kommisjonen 27.9.2021 med frist 13.12.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.2.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.2.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020. Norsk forskrift kunngjort 4.12.2020
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020 og forskrift med ikrafttredelse 1. januar 2021. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.

Sider