Tjenester og etablering: rettsakter - oversikt over beslutningsprosessen

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering - Tjenester og etablering: rettsakter - oversikt over beslutningsprosessen
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester (ERGP)
10.08.2010

2020/136

Postdirektivet (tredje): fullføring av det indre marked for posttjenester
31.12.2010

2020/136

01.01.2016
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene
28.12.2009

2010/102

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser
01.02.2014

2014/189

26.09.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tjenestedirektivet
28.12.2009

2009/045

01.05.2010
28.12.2009
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
03.12.2018

2019/311

01.08.2020
01.07.2020
Advokatdirektivet
14.03.2000

2002/085

01.03.2003
01.01.1997
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
11.02.1999

1998/091

01.05.1999
01.07.1997
Prinsippene for SOLVIT-nettverket
09.10.2013

2016/241

IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
04.12.2012

2015/102

01.07.2016
01.01.2016
Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer
01.12.2014

2014/280

13.12.2014
13.12.2014
Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser
01.12.2010

2011/097

01.05.2012
Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer
01.08.2011

2012/021

11.02.2012
11.02.2012
Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting
27.10.2009

2010/086

03.07.2010
03.07.2010
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
01.01.2003

2002/168

01.07.2003