Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
Harmoniserte konsumprisindekser
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser

Sider