Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdisetting
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin

Sider