Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 11.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 8.9.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.7.2022 med pressemelding
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister DATO
Gjennomføringsrapport for 2020 lagt fram av Kommisjonen 8.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2022
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2022
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.6.2022
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 22.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 20.7.2022
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 21.6.2022. Beslutningen trer i kraft 22.6.2022
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 22.6.2022 som følge av ratifisering av Norge 21.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 22.6.2022 som følge av ratifisering av Norge 21.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 22.6.2022 som følge av ratifisering av Norge 21.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt

Sider