Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Rapport om nanopartikler i kosmetikk publisert av Kommisjonen 22.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.7.2021. Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 15.7.2021 med pressemelding
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.7.2021
Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2021
EØS-notat offentliggjort 6.7.2021. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.7.2021
EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentets 8.7.2021 med pressemelding
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.7.2021
EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen med pressemelding. Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 30.6.2021
EU fullførte 14. juni 2021 beslutnings­prosessen for det europeiske korona­sertifikatet. Forordningen trer i kraft 1. juli med en innfasingsperiode på 6 uker for land som trenger det. Stortinget vedtok 10. juni lovendringer som legger til rette for norsk bruk av sertifikatet. Regelverket ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. juni med ikrafttredelse den påfølgende dag. Covid-19-sertifikatet vil omfatte vaksinasjoner, tester og restitusjon etter infeksjon. Nasjonale myndigheter skal ikke pålegge reisende med koronasertifikatet ekstra restriksjoner med mindre det er strengt nødvendig for å sikre folkehelsen. Konkret dreier det seg om to sertifikater, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant).
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2021. EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider