Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 31.7.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Klima- og miljødepartementet 28.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 15.7.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 6.7.2020
Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.6.2020 og kunngjort 6.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.6.2020. Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider