Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021
Høring med pressemelding om initiativet for opprettelse av HERA igangsatt av Kommisjonen 31.3.2021 med frist 12.5.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 30.3.2021
Kommisjonen la 17. mars 2021 fram forslag til et europeisk vaksinesertifikat. Det 'digitale grønne sertifikatet' skal bekrefte om en person er blitt vaksinert, vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde. De samme betingelser skal imidlertid gjelde for reisende med identisk sertifikat. Det grønne sertifikatet skal være gratis og tilgjengelig digitalt og i papirform på det utstedende lands offisielle språk og på engelsk. Konkret dreier det seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Kommisjonsforslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) med pressemelding vedtatt av Rådet 24.3.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning med pressemelding sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.3.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 4.3.2021
Dansk og Svensk departementsnotat offentliggjort 22.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021

Sider