Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 21.10.2020
Veikart for evaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 20.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 17.10.2020
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 15.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020
Omtale av avgjørelse i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider