Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring igangsatt av Kommisjonen 4.2.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.2.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 7.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.12.2019
Norsk forskrift kunngjort 29.11.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.11.2019
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019

Sider