Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Norsk lov kunngjort 7.5.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.4.2020
Veiledning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.4.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen og publisert i EU-tidende 15.4.2020
Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.4.2020
Høringsutkast til kommisjonsforordning publisert i Kommisjonens dokumentregister 18.3.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020
Gjennomføringsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 3.3.2020

Sider