Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Direktivet erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/40 20.5.2016
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2016
EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.2.2016
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2016
Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016
Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
EU-høring om Kommisjonens handlingsplan igangsatt 30.10.2015
EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2015

Sider