Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 30.10.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 29.10.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.11.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020
Gjenomføringsrapport for 2018 lagt fram av Kommisjonen 6.11.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020

Sider