Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 10.8.2020
Invitasjon til innspill til kommisjonshørng publisert av Samferdselsdepartementet 6.8.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.7.2020. EØS-notat offentliggjort 31.7.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2020
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, er nå vedtatt og publisert i EU-tidende. De tre rettsaktene som inngår i kompromisset er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Det dreier seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.7.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.7.2020

Sider