Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
EUs reviderte forordning om jernbanepassasjerers rettigheter trer i kraft i EUs medlemsland 7. juni 2023. Det skal bli lettere å ta med sykkelen på toget, funksjons­hemmedes rettigheter styrkes og forbrukerne vil få økt beskyttelse ved forsinkelser eller avlysninger, også i tilfelle streik blant jernbanepersonalet.
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.11.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.11.2021
Gjennomføringsrapport 2017-2018 lagt fram av Kommisjonen 11.10.2021
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.
Høring om initiativet for planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 8.10.2021 med frist 31.12.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 7.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.11.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.10.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.10.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.10.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen og tilknyttede rettsakter lagt fram av Kommisjonen 4.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.11.2021
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i to norske forskrifter som trådte i kraft høsten 2018.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.10.2021
Gjennomføringsrapport 2017-2018 lagt fram av Kommisjonen 30.9.2021
Gjennomføringsrapport 2017-2018 lagt fram av Kommisjonen 30.9.2021
Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 29.9.2021
Norske forskrifter nr. [1] og [2] kunngjort 29.9.2021
Norsk forskrift kunngjort 29.9.2021

Sider