Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29.3.2023 med frist 24.5.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.3.2023
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.3.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 27.3.2023
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 24.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.4.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 22.3.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2023. EØS-notat offentliggjort 21.3.2023
EØS-notat offentliggjort 21.3.2023
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.3.2023 (enighet med Rådet)
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider