Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020
Europaparlamentet ferdigstilte allerede i 2014 sin førstegangsbehandling av Kommisjonens forslag fra 2013 om styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Det er fortsatt opp til Rådet om det vil godta parlamentets possisjon eller foreslå egne endringer. I siste fall må saken til ny behandling i de to EU-institusjonene.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.2.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.10.2019 og 4.11.2019 [1] [2] og kunngjort i EU-tidende 10.2.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.11.2019, 13.11.2019 og 20.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 10.2.2020
EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.2.2020
Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.1.2020.

Sider