Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2022
EØS-notat offentliggjort 10.8.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 8.8.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.8.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.8.2022 med pressemelding
Endret forslag lagt fram av Kommisjonen 27.7.2022 med pressemelding
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.7.2022
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2022
EØS-notat offentliggjort 16.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2022

Sider