Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2020
EØS-notat offentliggjort 29.5.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2020. EØS-notat offentliggjort 28.5.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.5.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020

Sider