Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2020. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. EØS-komiteen vedtok i 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen sammen med andre rettsakter som inngikk i EUs 3. sjøsikkerhetspakke.
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 8.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 5.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.10.2020

Sider