Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.1.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.2.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021. EØS-notat offentliggjort 12.1.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 12.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.1.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021. EØS-notat offentliggjort 12.1.2021
Utkast til forordning lagt fram Kommisjonen 7.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.2.2021
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2020 med pressemelding 30.12.2020

Sider