Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
14.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
13.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
12.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
11.10.2021
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
08.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
08.10.2021
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
08.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia
07.10.2021
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Gambia
07.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
07.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer
06.10.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
01.10.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
01.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav for visse tredjeland
01.10.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkte: endringsbestemmelser og rettelse
29.09.2021
Energieffektivitet: henstilling og retningslinjer om prinsippet om energieffektivitet først
28.09.2021
Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
28.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
24.09.2021
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
23.09.2021
Henstilling av 23.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
23.09.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
22.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
21.09.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
17.09.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
17.09.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
17.09.2021
Den europeiske helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA)
16.09.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg
15.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Monaco
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Andorra
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Panama
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Albania
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Marokko
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Færøyene
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Israel
14.09.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
14.09.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.09.2021
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
10.09.2021
Henstilling av 9.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
09.09.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
06.09.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland
06.09.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
03.09.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
03.09.2021
Avslag på fornyet godkjenning av dimetylsulfid som aktivt stoff i plantevernmidler
03.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
03.09.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
03.09.2021
Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
03.09.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
03.09.2021
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
01.09.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
31.08.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
31.08.2021
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
31.08.2021
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
31.08.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
30.08.2021
Henstilling av 30.8.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
30.08.2021
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
27.08.2021
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
27.08.2021
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
27.08.2021
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester
27.08.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til til visse fjørfe og prydfugler
27.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av tropane alkaloider i visse næringsmidler
27.08.2021
Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin
27.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
24.08.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
24.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Polen
20.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Nord-Makedonia
19.08.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
19.08.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
19.08.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
19.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tyrkia
19.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Ukraina
19.08.2021
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
17.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
16.08.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
12.08.2021
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
11.08.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
10.08.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
10.08.2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
10.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
10.08.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater ved import av visse forsendelser
10.08.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
09.08.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
09.08.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
09.08.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
06.08.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
06.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
06.08.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
06.08.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
05.08.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
04.08.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
04.08.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
04.08.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer
04.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av legemidler
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
02.08.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Vatikanstaten
30.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra San Marino
30.07.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
29.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
29.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
29.07.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
28.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om nettjenesten, inkludert behandling av personopplysninger
28.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
27.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
27.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
26.07.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk
26.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
26.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
26.07.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
23.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
23.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
22.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
20.07.2021
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
20.07.2021
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
20.07.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.07.2021
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
19.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
16.07.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
16.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
16.07.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
16.07.2021
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
16.07.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
16.07.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
16.07.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
15.07.2021
Henstilling av 15.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
15.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
15.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
15.07.2021
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
14.07.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
14.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
14.07.2021
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
14.07.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra Stevia
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
13.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
13.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
12.07.2021
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
12.07.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
09.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Sveits
08.07.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
08.07.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
08.07.2021
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
07.07.2021
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
07.07.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for
07.07.2021
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
07.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
06.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl
06.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
05.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
05.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
02.07.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
02.07.2021
Henstilling av 1.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
01.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
30.06.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
30.06.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser
29.06.2021
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.06.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
28.06.2021
Personverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
28.06.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
28.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
28.06.2021
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
28.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.06.2021
Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.06.2021
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsbestemmelser
24.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
24.06.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
23.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
23.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av globalt systemviktige indikatorer
22.06.2021
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
22.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
21.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
21.06.2021
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet
18.06.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
18.06.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
18.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2021
Henstilling av 18.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
18.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Nederland og Polen
17.06.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
17.06.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
17.06.2021

Sider