Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, boskalid m.fl. i eller på visse produkter
12.04.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
09.04.2021
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
09.04.2021
Godkjenning av vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
06.04.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
06.04.2021
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
31.03.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid i plantevernmidler
31.03.2021
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
31.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
31.03.2021
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
30.03.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
30.03.2021
Ekomdirektivet 2018: henstilling om form, innhold, tidsfrister og detaljeringsnivå i notifikasjoner
30.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
30.03.2021
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
29.03.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, SØr-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
26.03.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
26.03.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Tyskland, Polen og Slovaka
25.03.2021
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
24.03.2021
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
24.03.2021
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr
24.03.2021
Våpendirektivet 2021
24.03.2021
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
24.03.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
24.03.2021
InvestEU-programmet (2021-2027)
24.03.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
23.03.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.03.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.03.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
23.03.2021
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
22.03.2021
Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85
22.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
19.03.2021
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
18.03.2021
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
17.03.2021
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
17.03.2021
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker
16.03.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ
16.03.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
16.03.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon
15.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko
15.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
10.03.2021
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
10.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
10.03.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
10.03.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
09.03.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.03.2021
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
09.03.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
09.03.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
08.03.2021
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
08.03.2021
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser
08.03.2021
EU-henstilling om sysselsettingstiltak som følge av covid-19-krisen
04.03.2021
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
04.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Romania og Sverige
03.03.2021
Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om allergener, matdonasjon og mattrygghetskultur
03.03.2021
Navnsetting av plantesorter (2021)
03.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente formuleringsstoffer
03.03.2021
Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner
02.03.2021
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
01.03.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
01.03.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
26.02.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 1
26.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
25.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
25.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
25.02.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
25.02.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
25.02.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
24.02.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
24.02.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
24.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
24.02.2021
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
23.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
23.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Polen og Sverige
23.02.2021
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen
22.02.2021
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans
22.02.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
22.02.2021
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
18.02.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
18.02.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
17.02.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
16.02.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.02.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen
16.02.2021
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.02.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
15.02.2021
Import av insekter fra Vietnam
12.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
12.02.2021
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
11.02.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Venezia'
11.02.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
11.02.2021
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa
11.02.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutaspotreferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
10.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn og Polen
09.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter
09.02.2021
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
08.02.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
08.02.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
04.02.2021
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.02.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
04.02.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
03.02.2021
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
03.02.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
03.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia og Romania
02.02.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
02.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
02.02.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
02.02.2021
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project One'
01.02.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
01.02.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
01.02.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser
29.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler til dyr
29.01.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
28.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
28.01.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
28.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
27.01.2021
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
27.01.2021
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
27.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
27.01.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
27.01.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
27.01.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.01.2021
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
25.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
25.01.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
22.01.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
22.01.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
22.01.2021
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
21.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger framstilt av hydrolysert protein
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
20.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
18.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
18.01.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
13.01.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
13.01.2021
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for eksport til Storbritannia
13.01.2021
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
13.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
08.01.2021
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
08.01.2021
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
07.01.2021
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
23.12.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
23.12.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
23.12.2020
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
22.12.2020
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen
22.12.2020
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
22.12.2020
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
21.12.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
21.12.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
21.12.2020
Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhund
21.12.2020
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon (revisjon)
18.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av ombruk
18.12.2020
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser
18.12.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsterskler og handelsprosentiler
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
17.12.2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
17.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
17.12.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
16.12.2020
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
16.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
16.12.2020
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
16.12.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
16.12.2020

Sider