Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
28.11.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.04.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
27.02.2020
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
14.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
14.02.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt
14.02.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
14.02.2020
Omsetning av fruktmasse, fruktjuice og konsentrert fruktjuice fra Theobroma cacao L. som tradisjonell mat fra et tredjeland
14.02.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
13.02.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
13.02.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
12.02.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.02.2020
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
06.02.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
06.02.2020
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
06.02.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
06.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
06.02.2020
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
04.02.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
04.02.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
04.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
03.02.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
03.02.2020
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
03.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
30.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
29.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tjekkia og Ungarn
24.01.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
23.01.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.01.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
23.01.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
22.01.2020
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
21.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciclesonid
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin
17.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
15.01.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
14.01.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Omsetning av nikotinamidribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019

Sider