Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
17.11.2020
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
17.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
17.11.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
16.11.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
16.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
16.11.2020
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
16.11.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
12.11.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
12.11.2020
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
12.11.2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
12.11.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
11.11.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
10.11.2020
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
10.11.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
10.11.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.11.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
09.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Rioja'
06.11.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
06.11.2020
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
06.11.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
05.11.2020
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
05.11.2020
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
05.11.2020
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
04.11.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
03.11.2020
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
30.10.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland
30.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Romania
29.10.2020
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
29.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
29.10.2020
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
28.10.2020
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
28.10.2020
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
28.10.2020
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
27.10.2020
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
26.10.2020
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
26.10.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
23.10.2020
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.10.2020
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
23.10.2020
Henstilling om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
22.10.2020
Import av sesamfrø fra India
22.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
21.10.2020
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
19.10.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.10.2020
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
16.10.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
16.10.2020
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
16.10.2020
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2020
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
15.10.2020
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
14.10.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
14.10.2020
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
14.10.2020
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
13.10.2020
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
13.10.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
12.10.2020
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
09.10.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
09.10.2020
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus
08.10.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på flyplasser og luftfartsdata
08.10.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker
07.10.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
07.10.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
07.10.2020
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
07.10.2020
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
07.10.2020
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringsmetoden
06.10.2020
Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
06.10.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester
05.10.2020
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
05.10.2020
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
05.10.2020
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
05.10.2020
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.10.2020
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
05.10.2020
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
02.10.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
02.10.2020
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
02.10.2020
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
01.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
01.10.2020
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
30.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
28.09.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
28.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
24.09.2020
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser for unntak i økologisk produksjon
24.09.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
23.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
21.09.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
21.09.2020
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
18.09.2020
EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
18.09.2020
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
16.09.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
16.09.2020
EUs finansieringsordning for fornybar energi
15.09.2020
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
15.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
14.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
11.09.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
10.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
09.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
09.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
07.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
07.09.2020
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
02.09.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
01.09.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
31.08.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
31.08.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
28.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
27.08.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
25.08.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
24.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
19.08.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
19.08.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
12.08.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
11.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
07.08.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.08.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
07.08.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
07.08.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
07.08.2020
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
06.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
06.08.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
06.08.2020
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
06.08.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
06.08.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
05.08.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
05.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
05.08.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
04.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
03.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
03.08.2020
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
31.07.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
31.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
30.07.2020
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
30.07.2020
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
29.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
27.07.2020
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
24.07.2020
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
24.07.2020
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
24.07.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
24.07.2020
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
24.07.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
24.07.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
24.07.2020
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
24.07.2020
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
23.07.2020
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.07.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
23.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
23.07.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
23.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
22.07.2020
Tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører: justeringer for flyvninger mellom Sveits og EU
22.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
20.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
20.07.2020
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
20.07.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og ledelsesmessige faktorer som avspeiles i referanseverdimetoden
17.07.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som avspeiles i hver referanseverdi som oppgis og publiseres
17.07.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
17.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
16.07.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
16.07.2020
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
16.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
15.07.2020
Elektronisk godsinformasjon
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
15.07.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
15.07.2020

Sider