Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Innovasjon i Europa: statusrapport 2021
21.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-behandling
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
EU-initiativ om straksbetalinger
10.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
24.02.2021
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
Luftkvalitet i Europa – 2020
23.11.2020
EU-strategi for vindkraft til havs
19.11.2020
Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
13.11.2020
'Education and Training Monitor 2020'
12.11.2020
Europeisk helseberedskapsunion
11.11.2020
Ytterligere covid-19-tiltak
28.10.2020
Havobservasjoner: mulige EU-tiltak
22.10.2020
Strategi for programvare med åpen kildekode
21.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020

Sider