Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Strategi for programvare med åpen kildekode
21.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
15.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Ren energi: statusrapport om konkurranseevnen 2020
14.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
01.10.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
Europeisk kapitalmarkedsunion
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
EUs klimamål for 2030
17.09.2020
EUs 'State of the Union' 2020
16.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
EU-strategi for Arktis (oppdatering)
20.07.2020
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
20.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Evaluering av postdirektivet
13.07.2020
Handlingsplan om immaterialrett
10.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: evaluering av Euro 6/VI og forberedelser til Euro 7
06.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
01.07.2020
Europeisk forbrukeragenda
30.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
16.06.2020
EU-høring om minstelønn
03.06.2020
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020
27.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger
07.05.2020
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2020-2024
06.05.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Første ERA-handlingsplan for koordinert forskning og innovasjon i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020

Sider