Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen. Styrking av den sosiale dialog i Den europeiske union

(In preparation) Communication from the Commission. Strengthening social dialogue in the European Union

Siste nytt

Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 22.9.2022)

Dialog mellom arbeidslivets parter i Europa | europalov

Som bebudet i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder vil Kommissionen i 2022 fremlægge et initiativ, der skal understøtte dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på tværs af EU-landene og i de enkelte lande. Som led i dette initiativ vil Kommissionen fremsætte et forslag til Rådets henstilling.

Henstillingen vil styrke vilkårene for arbejdsmarkedsdialog, herunder kollektive overenskomstforhandlinger, på nationalt plan.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 22 september 2022 - 20 oktober 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation - Ares(2022)6550710

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet