Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Første ERA-handlingsplan for koordinert forskning og innovasjon i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi 2020
10.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter
17.02.2020
Covid-19-krisen: europeisk veikart for koordinert utfasing av restriksjonene
15.02.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
19.12.2019
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket
11.10.2019
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett
09.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern
09.08.2019
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning
31.07.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet
23.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
EU-høring om bærekraftige batterier
13.06.2019
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
21.05.2019
EU-høring om mobilladere
14.05.2019
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger
30.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
Veikart for utvikling av rene biler
18.03.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog
11.03.2019
EU-høring om likestilling
08.03.2019
Kvinner i forskning (2018)
08.03.2019

Sider