Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling samt overvåking av Horisont 2020 i 2018

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

Background

This annual report on the EU’s research and technological development activities and the dissemination of results has been prepared pursuant to Article 190 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 7 of the Euratom Treaty. It provides a concise, nonexhaustive overview of key measures taken in 2018

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet