Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018

Tittel

Council conclusions on a homogeneous extended internal market and EU relations with non-EU Western European countries

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2018. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fraUtenriksdepartementets pressemelding 12.12.2018)

EUs medlemsland mener forholdet til Norge er utmerket

EUs medlemsland har vedtatt konklusjoner om forholdet til vesteuropeiske land som ikke er EU-medlemmer.

EUs medlemsland utarbeider hvert annet år konklusjoner om forholdet til andre vesteuropeiske land. Årets konklusjoner ble vedtatt 11. desember og finnes her.

Det økonomiske samarbeidet mellom Norge og EU reguleres i hovedsak av EØS-avtalen. Det slås fast at EØS-samarbeidet fungerer godt.

EU-landene setter pris på det sterke samarbeidet på utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk og bekrefter at de ønsker å forsterke samarbeidet. Samarbeidet mellom EU og Norge er basert på felles verdier som menneskerettigheter og demokrati og inkluderer fredsforhandlinger, utviklingspolitikk og internasjonalt klimasamarbeid.

EU-landene setter pris på Norges Arktis-strategi og støtten til EUs engasjement i Arktis. I tillegg legger de vekt på at Norge både er en viktig leverandør av olje og gass og en nær partner i å utvikle andre energikilder. Dette samarbeidet er avgjørende for EUs energisikkerhet.

EØS-midlene er til fordel for hele EØS-området og gjør en positiv forskjell på alle prioriterte områder. EU-landene fremhever spesielt støtten til et fritt og levende sivilt samfunn.

Når det gjelder brexit, understreker EU-landene at det er viktig å ta vare på EØS-avtalen og videreføre et velfungerende indre marked. Den tette dialogen og løpende utvekslingen av informasjon som er etablert mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein, bør opprettholdes og, dersom nødvendig, intensiveres i den avsluttende fasen i brexit-prosessen.

På landbruk oppfordres Norge til å starte forhandlinger om liberalisering av handelen med bearbeidede landbruksprodukter. EU-landene kritiserte Norge for å drive kommersiell hvalfangst og ber Norge slutte å utstede kvoter for fangst av hval.

Konklusjonene gjelder Island, Liechtenstein, Norge, EØS-samarbeidet, Andorra, Monaco og San Marino (AMS-landene). De er generelt holdt i en positiv tone. Konklusjonene om Sveits utsettes til etter årsskiftet.

Se alle konklusjonenen her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon