Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport
24.04.2015
Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer
22.04.2015
EU-strategi for europeisk luftfart
19.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked
09.03.2015
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked
03.03.2015
EUs energiunion
25.02.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
EU-høring om 7. rammeprogram for forskning og innovasjon
23.02.2015
EU-høring om verdipapirisering
18.02.2015
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller
05.02.2015
EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet
12.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring
12.12.2014
Høring om arbeidstidsdirektivets framtid
01.12.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder
25.11.2014
EU-prioriteringer for europeisk statistikk
07.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
13.10.2014
EU-strategi for Europas kulturarv
22.09.2014
Erasmus-programmet: europeisk konsekvensanalyse
22.09.2014
EUs flaggskip for fremtidige og voksende teknologier
16.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
15.09.2014
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
04.09.2014
Fremtidig bruk av UHF-båndet
01.09.2014
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
28.08.2014
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
EU-høring om resirkulering av vann
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
22.07.2014
Grønnbok og EU-høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
15.07.2014
Horisont 2020: EU-høring om delprogrammet 'Vitenskap med og for samfunnet'
11.07.2014
Norge i Europa: Regjeringens EU-strategi 2014-2017
11.07.2014
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
09.07.2014
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
08.07.2014
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
02.07.2014
Mot en datadrevet økonomi
02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa
02.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
02.07.2014
EU-initiativ for grønn sysselsetting
02.07.2014
Ressurseffektivitet i bygningssektoren
02.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsekvensanalyser
01.07.2014

Sider