EU-konsultasjon om tingenes internett

Tittel

Kommisjonens åpne høring: The Internet is gearing up for the next technological revolution: communication with and among objects. How would you envisage the "governance" of such an "Internet of Things" (IoT)?

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.4.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Kommissionen holder høring om regler for "tingenes internet"
Bruxelles, den 12. april – Begrebet "tingenes internet" (IoT – Internet of Things) står for en fremtid, hvor hverdagsting som telefoner, biler, husholdningsapparater, tøj og sågar mad har trådløs forbindelse til internettet gennem radiobrikker og kan indsamle og videregive oplysninger. Europa-Kommissionen ønsker at finde ud af, hvilke rammer der skal til for at frisætte IoT's økonomiske og sociale potentiale, samtidig med at der sikres en tilstrækkelig kontrol med de enheder, som indsamler, behandler og lagrer oplysninger. Blandt disse oplysninger er brugernes adfærdsmønstre, geografiske position og præferencer. Kommission ønsker at sikre, at den enkeltes rettigheder respekteres, og iværksætter en offentlig høring, hvor man kan fremsætte bemærkninger frem til den 12. juli 2012.

I dag har en person i gennemsnit mindst to genstande med forbindelse til internettet, og dette tal forventes at vokse til syv i 2015 med 25 mia. enheder med trådløs forbindelse på verdensplan. I 2020 kan antallet være fordoblet til 50 mia. Dette betyder en mulig fremtid, hvor mange hverdagsting er forbundne. Hvis en underviser på universitetet f.eks. aflyser sin forelæsning om morgenen på grund af sygdom, vil de studerendes vækkealarmer og kaffemaskiner automatisk kunne justeres, så de kan sove en time længere. Eller hvis en ældre person glemmer at tage en vigtig pille, vil en advarselsbesked kunne sendes til et nært familiemedlem eller måske endda til en lokal alarmcentral, så nogen kan kigge forbi for at se, om alt er i orden.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtaler: "Et tingenes internet med integreret intelligens i hverdagsting er den næste store landvinding. Jeg vil arbejde for et tingenes internet, der bidrager til, at vi opnår vores økonomiske og samfundsmæssige mål, samtidig med at vi opretholder sikkerheden og respekterer privatlivets fred og moralske værdier".

Realiseringen af det enorme økonomiske og sociale potentiale i IoT kræver ensartede vilkår, så alle aktører kan konkurrere på lige fod, uden at adgangen er underlagt begrænsninger og brugerne fastlåses. Hvis IoT skal opnå samfundsmæssig accept, kræves der etiske og juridiske rammer, der understøttes af teknologi, muliggør individuel kontrol og giver sikkerhed. Med høringen ønsker Kommissionen at indhente synspunkter om hensynet til privatlivets fred, sikkerhed, beskyttelse af central IoT-understøttet infrastruktur, etik, kompatibilitet, forvaltning og standarder. Resultaterne af høringen vil blive brugt i Kommissionens henstilling om IoT, som vil blive præsenteret i sommeren 2013. Styrkelse af IoT står højt på den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Baggrund
Nutidens internet giver adgang til indhold og information via forbindelser til websider fra forskellige terminaler som f.eks. pc'er, smartphones eller tv-apparater. Den kommende udvikling vil gøre det muligt at få adgang til oplysninger om det fysiske miljø gennem netforbundne objekter, der er i stand til at registrere det omgivende miljø og kommunikere gennem radiobrikker vha. radiofrekvensidentifikation (RFID) - med eller uden menneskelig indblanden.

Der findes utallige eksempler på denne udvikling for netforbundne enheder: En bil kan f.eks. rapportere status for diverse undersystemer til fjerndiagnose og ?vedligeholdelse via integreret sensorkommunikation; personer på farten kan via sensorer i deres hjem modtage oplysninger på deres smartphone om status for hjemmets døre, skodder eller endda køleskabsindholdet; en bil kan føre dig uden om en potentiel trafikprop; personligt udstyr kan også formidle de seneste helbredsoplysninger om patienter, der befinder sig andetsteds, til en central.

Denne offentlige høring vil blive brugt i forbindelse med en ny henstilling om IoT. Denne henstilling følger op på Kommissionens meddelelse om IoT, der blev offentliggjort i 2009 (se IP/09/952) og identificerede 14 indsatsområder, som skal sætte Europa i stand til at udvikle IoT-teknologier og ?systemer, der er i overensstemmelse med dets kerneværdier, f.eks. beskyttelse af privatlivets fred og personlige data.

Nyttige links

Høringsdokumentet

Meddelelse fra 2009 om tingenes internet

Videoer om tingenes internet

Den digitale dagsordens websted

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2012
Annen informasjon