Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 29.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 24.8.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 12.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.8.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.8.2022
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 4.7.2022
Dansk departementsnotat offentliggjort 30.6.2022
Rådsbehandling 27.6.2022 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 27.6.2022 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 27.6.2022 med pressemelding
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 22.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 20.7.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 20.6.2022
Europakommisjonen offentligjorde 18. mai 2022 en detaljert handlingsplan for å redusere det europeiske energimarkedets avhengighet av russisk olje og gass, samtidig som man takler klimakrisen. REPowerEU-planen ble ledsaget av forslag til nye bestemmelser om fornybar energi og strategiplaner for solenergi og energisparing.
EØS-notat offentliggjort 18.6.2022
EØS-notat offentliggjort 18.6.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2022
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider