Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.7.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.6.2021 med pressemelding
Høring om initiativet for energimerkeforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021
Høring om initiativet for økodesignforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021
Omtale publisert av Olje og energidepartementet 21.5.2021 av Kommisjonens høring om intiativet om planlagt revisjon av forordningen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 2.6.2021
EØS-notat offentliggjort 16.11.2021
EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021
Høring om intitativet for planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.3.2021 med frist 22.6.2021
EU vedtok i 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Direktivet er fortsatt under vurdering av EØS/EFTA-landene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Sider