Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EFTA-domstolen 28.3.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 17.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 14.4.2023
Anmodninger om fortolkning [1], [2] og [3] sendt til EU-domstolen 24.11.2022 og kunngjort i EU-tidende 13.3.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.2.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.12.2022
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.8.2022 og kunngjort i EU-tidende 14.11.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 16.8.2021
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider