Beslutningsprosessen: offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser - Beslutningsprosessen: offentlige anskaffelser
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser
15.12.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse
01.11.2016

2017/041

Offentlige innkjøp: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Innkjøpsdirektivet 2014
18.04.2016

2016/097

01.01.2017
01.01.2017
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
27.11.2018

2015/166

01.01.2016
02.04.2019
Konsesjonskontraktsdirektivet
18.04.2016

2016/097

01.01.2017
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1991
01.01.1994
01.01.1994
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post
18.04.2016

2016/097

01.01.2017
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
10.07.2022

2022/344

10.12.2022
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
20.12.2009

2011/083

01.11.2012
01.07.2012
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
16.12.2003

2003/180

16.12.2003
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
01.01.2022

2022/080

19.03.2022
18.03.2022
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
01.01.2022

2022/080

19.03.2022
18.03.2022
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
01.01.2022

2022/080

19.03.2022
18.03.2022
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
01.01.2022

2022/080

19.03.2022
18.03.2022
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
01.01.1992

1994/007

01.07.1994
01.07.1994
Innkjøpsdirektivet 2004
31.01.2006

2006/068

18.04.2007
01.07.2001
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for konsesjoner
01.01.2020

2020/026

08.02.2020
12.02.2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
01.01.2020

2020/026

08.02.2020
12.02.2020
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
01.01.2020

2020/026

08.02.2020
12.02.2020
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
01.01.2020

2020/026

08.02.2020
12.02.2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
31.01.2006

2006/068

01.01.2007
Anskaffelsesdirektivet
01.07.1993

1994/007

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
01.01.2018

2018/026

10.02.2018
06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
01.01.2018

2018/026

10.02.2018
06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
01.01.2018

2018/026

10.02.2018
06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
01.01.2018

2018/026

10.02.2018
06.04.2018
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
21.08.2011

2013/129

01.02.2014
01.01.2014
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet
01.01.2016

2016/029

06.02.2016
09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet
01.01.2016

2016/029

06.02.2016
09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
01.01.2014

2014/099

17.05.2014
15.06.2014
Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
01.01.2012

2012/066

31.03.2012
01.07.2012
Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter
01.01.2010

2011/083

01.11.2012
01.03.2010
Felles koder for offentlige kontrakter (CPV): endringsbestemmelser
15.09.2008

2010/014

30.01.2010
24.02.2010
Offentlige innkjøp: tilpasninger av visse rettsakter i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltredelse
01.01.2007

2007/132

09.11.2011
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): endringsbestemmelser
06.01.2004

2004/081

09.06.2004
Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
01.01.2008

2008/032

15.03.2008
01.03.2008
EU-bestemmelser om frister, datoer og tidspunkter
01.07.1971