Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 27.7.2021
Høring med pressemelding om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 26.7.2021 med frist 1.11.2021
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.7.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.7.2021
Høring om initiativet for gjennomgang av direktivet igangsatt av Kommisjonen 22.7.2021 med frist 21.10.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2021
EU vedtok 20. juli 2021 grenseverdier for innholdet av såkalte PAHer i granulater og flak fra brukte bildekk til bruk på nye lekeplasser eller sports­arenaer. Ifølge Klima- og miljø­departemenentets EØS-notat er de fleste poly­sykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) kreft­fremkallende. Forordningen gjelder fra 10. august 2021, men har en tolv måneder overgangstid, og granulat og flak som er plassert ut når overgangstiden er over, kan bli liggende.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.7.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.7.2021. Norsk høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 20.7.2021 med frist 1.9.2021
Høring om Kommisjonens initiativ om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2021 med frist 26.10.2021

Sider