Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 3.8.2020
Kommisjonsbeslutning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 3.8.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.7.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.7.2020
Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 20.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2020

Sider