Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 14.1.2021. Beslutningen trer i kraft 1.2.2021 i henhold til EØS-komitebeslutning 245/2020
EU vedtok i mars 2018 regelverket for fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.1.2021
Gjennomføringsrapport (Second Clean Air Outlook) med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.1.2021
Stortingsmelding om norsk klimaplan 2021-2030 med pressemelding lagt fram av Klima og miljøverndepartementet 8.1.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.1.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.1.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 8.1.2021
EØS-notat offentliggjort 6.1.2021

Sider