Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
Utslipp (foto: Pixabay)
EØS-notat offentliggjort 27.10.2020
Europakommisjonen la 4. mars 2020 fram forslag til en forordning som lovfester klimanøytralitet i 2050. Et revidert forslag ble lagt fram 17. september 2020. Forslaget behandles nå av Europaparlamenet og Rådet. I mars 2020 lanserte Kommisjonen også en åpen høring om en planlagt klimapakt som skal fokusere på ulike måter for å involvere samfunnet i klimaarbeidet. De to initiativene er blant flere tiltak som ble varlset i den grønne vekststrategien som ble lagt fram i desember 2019.
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 23.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Foto: Pixavay
Rådsbehandling 23.10.2020 (enighet med Europaparlamentet)
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Formålet er å redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall.
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen22.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 19.11.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 16.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.10.2020
EØS-notat offentliggjort 17.10.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2020

Sider