Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring om initiativet for revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 28.4.2021 med frist 21.7.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Utslipp (foto: Pixabay)
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representater for Europaparlamentet og Rådet 21.4.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 21. april 2021 fram til enighet om EUs klimalov. EUs medlemsland forplikter seg til å redusere sine totale netto klimagassutslipp med minst 55% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået og oppnå full klimanøytralitet innen 2050. Kompromisset må formelt godkjennes av de to EU-institusjonene.
EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk posisjonsnotat lagt fram 20.4.2021
Høring om initiativet om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.4.2021 med frist 12.7.2021

Sider