Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2022
Fortolkningsdom (fransk versjon) avsagt av EU-domstolen 22.12.2022
Norsk forskrift kunngjort 21.12.2022
ILUC-direktivet (Indirect Land Use Change) skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om direktivet, som EU-landene haddde frist til 10. september 2017 med å gjennomføre. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20.12.2022 nr. 2356 om endring i produktforskriften.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.12.2022
Norsk forskrift kunngjort 19.12.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2022 med pressemelding
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 18.12.2022 med pressemelding
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 18.12.2022 med pressemelding
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.12.2022
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2022

Sider