Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2021
EØS-notat om EU-høring offentliggjort 27.2.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021
Europakommisjonen la 24. februar 2021 fram en oppdatering av sin strategi for klimatilpasning fra 2013. Hoveddelen av strategien tar for seg hvordan Kommisjonen vil jobbe for at EU-landene skal bli mer klimatilpasset, men understreker at det er på lokalt og nasjonalt nivå mange av de konkrete klimatilpasningstiltakene må gjennomføres. Den oppdaterte strategien ble lagt fram sammen med et tilhørende grunnlagsdokument
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021

Sider