Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020
Veikart for planlagt evaluering lagt ut på høring av Kommisjonen 7.9.2020
EØS-notat offentliggjort 5.9.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Delegert kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 1.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 31.8.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 27.8.2020
Kommisjonen vedtok i 2013 en rekommandasjon om bruk av felles metoder for å måle og formidle miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter. Metodene er imidlertid frivillige og bedrifter kan benytte andre metoder. Metodene er heller ikke tilstrekkelig tilpasset andre initiativ for miljømessig fotavtrykk, som EUs miljømerke, fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), direktivet om handel med CO2-kvoter (ETS) og EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer. I juli 2020 la Kommisjonen fram et veikart for eventuelle nye tiltak som kan sikre bruk av harmoniserte metoder på området. Høsten 2020 gjennomfører Kommisjonen en åpen høring om initativet.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.8.2020
Kommisjonsdirektiv under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 5.8.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2020
Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 20.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.7.2020

Sider