Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.6.2021
Forslag til fortolkningsdommer [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.6.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.6.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.5.2021
Foto: Pixabay
Retningslinjer for bruk av engangsartikler med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 31.5.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.6.2021
Direktivet fra 2019 om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler skal være gjennomført og tre i kraft senest 3. juli 2021 i EUs medlemsland. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.
Beslutning med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 31.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2021

Sider