Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2021
Foto: Pixabay
Retningslinjer for bruk av engangsartikler med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 31.5.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 1.6.2021
Direktivet fra 2019 om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler skal være gjennomført og tre i kraft senest 3. juli 2021 i EUs medlemsland. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.
Beslutning med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 31.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.5.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 20.5.2019 med tilbakemeldingsfrist 17.6.2021

Sider