Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Rapport 2019-2022 lagt fram av Kommisjonen 29.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 16.5.2022
Høring med pressemelding om initiativet for European Media Freedom Act igangsatt av Kommisjonen 10.1.2022 med frist 21.3.2022
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.11.2021 med pressemelding
Svensk departementsnotat offentliggjort 20.10.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 16.8.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.
EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.10.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014

Sider