Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.07.2021

10.07.2021

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
09.07.2021

10.07.2021

Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
09.07.2021

10.07.2021

Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
09.07.2021

10.07.2021

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
09.07.2021

10.07.2021

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
09.07.2021

10.07.2021

14.07.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
09.07.2021

10.07.2021

Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
09.07.2021

10.07.2021

13.07.2021
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
09.07.2021

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
09.07.2021

10.07.2021

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
09.07.2021

10.07.2021

Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
09.07.2021

10.07.2021

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
09.07.2021

10.07.2021

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
09.07.2021

10.07.2021

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
09.07.2021

10.07.2021

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
09.07.2021

10.07.2021

Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
09.07.2021

10.07.2021

Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
09.07.2021

10.07.2021

13.07.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
09.07.2021

10.07.2021

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
09.07.2021

10.07.2021

Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
09.07.2021

10.07.2021

Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
09.07.2021

10.07.2021

Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
09.07.2021

10.07.2021

Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Kartlegging og rapportering av antimikrobiell resistens
09.07.2021

10.07.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: tekniske gjennomføringsbestemmelser
30.06.2021

30.06.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere
30.06.2021

30.06.2021

01.07.2021
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
11.06.2021

12.06.2021

Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
11.06.2021

12.06.2021

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
11.06.2021

12.06.2021

Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
11.06.2021

12.06.2021

Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
11.06.2021

12.06.2021

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
11.06.2021

12.06.2021

28.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

14.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
11.06.2021

12.06.2021

14.06.2021
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
11.06.2021

Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
11.06.2021

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
11.06.2021

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
11.06.2021

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
11.06.2021

12.06.2021

29.06.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

29.06.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

15.06.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
11.06.2021

12.06.2021

16.06.2021
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
11.06.2021

12.06.2021

24.06.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
23.04.2021

28.04.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
23.04.2021

24.04.2021

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
23.04.2021

24.04.2021

ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
23.04.2021

24.04.2021

02.06.2021
Kvikksølvforordningen 2017
23.04.2021

24.04.2021

04.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode

24.04.2021

28.05.2021
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.04.2021

24.04.2021

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler
23.04.2021

24.04.2021

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
23.04.2021

24.04.2021

22.12.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
23.04.2021

24.04.2021

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
23.04.2021

24.04.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
23.04.2021

24.04.2021

28.04.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
23.04.2021

24.04.2021

29.06.2021
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
23.04.2021

24.04.2021

Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2
23.04.2021

24.04.2021

23.04.2021
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4
23.04.2021

24.04.2021

23.04.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2021

24.04.2021

04.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
23.04.2021

24.04.2021

04.05.2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
23.04.2021

24.04.2021

24.06.2021
Kjemikalieforordningen REACH:: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
23.04.2021

24.04.2021

04.05.2021
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
23.04.2021

24.04.2021

Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
23.04.2021

24.04.2021

Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2021

24.04.2021

27.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
19.03.2021

20.03.2021

CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
19.03.2021

20.03.2021

25.03.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
19.03.2021

20.03.2021

07.04.2021
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
19.03.2021

20.03.2021

28.05.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
19.03.2021

20.03.2021

Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
19.03.2021

Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
19.03.2021

Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
19.03.2021

20.03.2021

09.04.2021
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
19.03.2021

20.03.2021

19.03.2021
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
19.03.2021

01.08.2021

Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
19.03.2021

01.08.2021

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
19.03.2021

20.03.2021

23.03.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
19.03.2021

20.03.2021

31.03.2021
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
19.03.2021

20.03.2021

31.03.2021
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
19.03.2021

20.03.2021

19.03.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
19.03.2021

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
19.03.2021

20.03.2021

19.03.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.03.2021

20.03.2021

19.03.2021
Energimerking av lyskilder (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
19.03.2021

20.03.2021

19.03.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
19.03.2021

20.03.2021

21.06.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
19.03.2021

20.03.2021

29.06.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
19.03.2021

20.03.2021

26.03.2021
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
19.03.2021

20.03.2021

Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
19.03.2021

20.03.2021

Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.03.2021

20.03.2021

25.03.2021
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.03.2021

20.03.2021

25.03.2021
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
19.03.2021

20.03.2021

14.04.2021
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
19.03.2021

20.03.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
19.03.2021

17.04.2021

Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
19.03.2021

17.04.2021

Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentlige sertifikater for import og transport av akvatiske dyr og produkter
19.03.2021

17.04.2021

Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
19.03.2021

20.03.2021

Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
19.03.2021

20.03.2021

31.03.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
03.03.2021

03.03.2021

08.03.2021
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
03.03.2021

03.03.2021

09.03.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.03.2021

03.03.2021

04.03.2021
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
05.02.2021

06.02.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
05.02.2021

06.02.2021

10.02.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
05.02.2021

06.02.2021

Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
05.02.2021

06.02.2021

Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
05.02.2021

06.02.2021

Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
05.02.2021

06.02.2021

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
05.02.2021

06.02.2021

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
05.02.2021

06.02.2021

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
05.02.2021

06.02.2021

Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
05.02.2021

Kontraktsregler for salg av varer
05.02.2021

Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
05.02.2021

Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

17.02.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

12.03.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

12.03.2021
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
05.02.2021

06.02.2021

Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
05.02.2021

06.02.2021

Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
05.02.2021

06.02.2021

21.06.2021
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
05.02.2021

06.02.2021

Sider