Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Notat om planlagt evaluering med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.10.2022
Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.7.2022
Høring med EUs medlemsstater om justering av krisebestemmelsene igangsatt av Kommisjonen 11.7.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.7.2022 med pressemelding
Notat om planlagt forlengelse av reglene og om gjennomgang av supplerende retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 6.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.8.2022
Notat om planlagt gjennomgang av forordningen lagt fram av Kommisjonen 30.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2022
Notat om planlagt ajourføring lagt fram av Kommisjonen 27.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 25.7.2022. Norsk høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.7.2022 med frist 15.7.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.6.2022
Notat om planlagt gjennomgang av forordningen lagt fram av Kommisjonen 30.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2022
Notat om forlengelse av overgangsperiode lagt fram av Kommisjonen 23.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 21.7.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.4.2022
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 17.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 14.3.2022
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 9.2.2022 med pressemelding
Vedlegg til retningslinjene vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 26.1.2022 med pressemelding
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 19.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 16.2.2022
Høring om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 22.12.2021 med frist 16.3.2022

Sider