Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Notat om planlagte retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 27.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 24.4.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.3.2023
Norsk forskrift kunngjort 20.3.2023
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 20.3.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.3.2023
Utkast til statsstøtteregler lagt fram av Kommisjonen 9.3.2023 med pressemelding
Pressemelding fra Kommisjonen om midlertidig krise- og overgangsramme for statsstøttetiltak 9.3.2023
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 8.2.2023 med pressemelding
Kommisjonens pressemelding om forslag til en midlertidig krise- og overgangsramme av 1.3.2023
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 12.1.2023
Norsk forskrift kunngjort 3.1.2023
Rådsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2022
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2022
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 12.12.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.1.2023
EØS-notat offentliggjort 12.12.2022
Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.12.2022 med frist 16.12.2022
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.12.2022 med pressemelding
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 10.11.2022
Utkast til meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.11.2022 med tilbakemeldingsfrist 6.12.2022

Sider