Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 6.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.9.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.1.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Sider