Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016
EØS-notat offentliggjort 27.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.11.2015
Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
EØS-notat offentliggjort 11.09.2014
Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 11. september 2014 et EØS-notat om Kommisjonens hvitbok om EUs ti år gamle fusjonsforordning. Hvitboken, som er lagt ut til åpen høring, ser på hvordan reglene for kontroll med foretakssammenslutninger har fungert og drøfter hvordan samarbeidet mellom landene og Kommisjonen kan utvikles videre. Den inneholder også forslag til konkrete endringer om hvordan EUs fusjonskontroll kan gjøres mer effektiv.
Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
Oppdaterte retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
Oppdaterte retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.06.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 06.05.2014
Retningslinjer forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 29.01.2014
Retningslinjer forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 29.01.2014

Sider