Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017
Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017
Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016
EØS-notat offentliggjort 27.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.11.2015
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014

Sider