Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/452 av 15. mars 2021 om retting av den rumenske versjonen av forordning (EU) nr. 651/2014 som erklærer enkelte typer støtte som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108

Commission Regulation (EU) 2021/452 of 15 March 2021 correcting the Romanian language version of Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den rumænske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 indeholder fejl i artikel 2, stk. 18, litra a), første punktum og i artikel 2, stk. 18, litra b), første punktum, hvilket ændrer bestemmelsernes betydning.

(2) Den rumænske udgave af forordning (EU) nr. 651/2014 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2021
Anvendelsesdato i EU
05.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet