Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.1.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.12.2013
EFTAs overvåkingsorgans vedtak 27.11.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.11.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.5.2013 (28.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.5.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.4.2013
Europakommisjonen igangsatte 30. april 2013 en åpen høring om et utkast til retningslinjer for statsstøtte til produksjon av film og andre audiovisuelle verk. Høringsfrist er satt til 28. mai 2013. Etter at retningslinjene er vedtatt og publisert i EU-tidende, vil til svarende retningslinjer for EØS/EFTA-landene bli vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan.
Høring om forskrift om CO2-kompensasjon for industrien igangsatt av Miljøverndepartementet 14.3.2013
Retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 30.1.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2012
EØS-notat offentliggjort 23.8.2013
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2012 (frist 23.10.2012)

Sider