Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021 med pressemelding
Høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 5.10.2021 med frist 28.12.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.9.2021 med pressemelding
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island)
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (2021–2027), kalt ESF+/EaSI, inngår i forordningen om Det europeiske sosialfond pluss (ESF+). Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen gjelder kun ESF+/EaSI, som i hovedsak viderefører Progress-aksen av EaSI-programmet som Norge deltok i fram til utgangen av 2020.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider