Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 1.8.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.8.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.8.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.8.2022
Fortolkningsdommer [1] og [2] avsagt av EFTA-domstolen 29.7.2022
Regjeringen la 1. april 2022 fram et lovforslag for Stortinget hvor det blant annet foreslås at EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen inkorporeres i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som i dag. Målet er å øke synligheten av Norges forpliktelser. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ved fremleggelsen av lovproposisjonen. Den følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.7.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.7.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.7.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.7.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.7.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.7.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt frem av EU-domstolens generaladvokat 14.7.2022
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.7.2022

Sider