Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.9.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 30.8.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.8.2021
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krevde endring i norsk lovgivning.
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.7.2021
EØS-komitebeslutning 14.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.7.2021
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2021. EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2021 med pressemelding
EU fullførte 14. juni 2021 beslutnings­prosessen for det europeiske korona­sertifikatet. Forordningen trer i kraft 1. juli med en innfasingsperiode på 6 uker for land som trenger det. Stortinget vedtok 10. juni lovendringer som legger til rette for norsk bruk av sertifikatet. Regelverket ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. juni med ikrafttredelse den påfølgende dag. Covid-19-sertifikatet vil omfatte vaksinasjoner, tester og restitusjon etter infeksjon. Nasjonale myndigheter skal ikke pålegge reisende med koronasertifikatet ekstra restriksjoner med mindre det er strengt nødvendig for å sikre folkehelsen. Konkret dreier det seg om to sertifikater, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant).
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider