Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Veikart lagt fram av Kommisjonen 3.8.2015
Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.04.2015
Rådskonklusjoner vedtatt av EU-ministrene 09.03.2015
EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 07.01.2015
Etter at forhandlingene om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, har Kommisjonen arbeidet med et nytt forslag. Etter to tidligere konsultasjonsrunder har Kommisjonen satt igang en ny åpen høring om revisjonen.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.09.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.08.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Gjennom skriftlig prosedyre vedtok EØS-komiteen 9. juli 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs program for program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020. Vedtaket gjelder kun deltakelse for Island og Liechtenstein. Norge har valgt å stå utenfor dette EU-programmet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 09.07.2014
EØS-komitebeslutning 27.06.2014
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger. Det nye direktivet dkal være gjennomført i nasjonal rett senest 1. juli 2016.
EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Oppdatert memo offentliggjort av Kommisjonen 15.1.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013

Sider