Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.5.2023
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liechtenstein 25.5.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.7.2023.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.5.2023
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2023
Rådsbehandling 22.5.2023 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.5.2023
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 17.5.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 4.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 4.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2023
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

Sider