Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fyrverkeridirektivet: innsamling av data om ulykker relatert til bruk av pyrotekniske artikler
26.06.2023
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk
23.03.2023
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
13.03.2023
Produktsikkerhetsforordningen (2023)
13.12.2023
Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser
06.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Monti Lessini’
23.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’
22.05.2023
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol
15.08.2022
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker
24.04.2023
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel
16.03.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"
14.03.2023
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022)
02.03.2023
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser
09.07.2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg
10.08.2022
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
01.02.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk grensesnitt mellom nasjonale tollsystemer og IKT-systemet for markedsovervåking
16.12.2025
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
07.12.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
16.07.2021

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
10.08.2020

2023/077

Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
11.08.2020

2023/077

Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
16.08.2020

2023/077

Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester
03.10.2022

2023/082

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer
16.07.2022

2023/081

Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter
14.07.2022

2023/083

Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
16.07.2022

2023/077

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer
16.07.2021

2023/080

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer
16.07.2022

2023/080

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
16.07.2022

2023/080

Gjødselforordningen 2019
16.07.2022

2023/077

Fri bevegelse av varer: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
01.12.2020

2023/014

01.07.2023
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller plater og andre byggeprodukter
03.05.2023
Fyrverkeridirektivet
29.06.2013

2016/023

06.02.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
14.07.2022

2023/094

Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder
08.02.2022

2023/110

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser
28.12.2022

2023/047

18.03.2023
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)
15.07.2021

2023/046

18.03.2023
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
30.01.2022

2022/275

24.09.2022
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
01.01.2018

2022/276

24.09.2022
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
13.09.2021

2022/070

19.03.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD) for varmeisolering av løs mineralull og isolerende bygningselementer til murverk m.m.
03.07.2020

2022/069

19.03.2022
Felles rammer for omsetning av produkter
02.09.2008

2012/126

01.04.2013
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2019) om SI-enheter
13.06.2020

2019/253

13.06.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
05.07.2019

2019/159

05.07.2019
09.04.2019
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
14.03.2018

2018/211

01.08.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
05.03.2018

2018/146

07.07.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
03.12.2016

2018/058

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
22.06.2017

2017/137

08.07.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste
17.05.2014

2014/185

26.09.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
28.09.2016

2016/239

03.12.2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2016

2016/210

29.10.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner

2016/065

19.03.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
24.03.2015

2015/184

11.07.2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
11.05.2015

2015/097

11.05.2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
20.04.2016

2015/086

20.04.2016
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
15.12.2011

2014/279

01.06.2015
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere
19.06.2013

2014/120

28.06.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
20.03.2013

2013/167

09.10.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
10.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
16.07.2011

2012/190

01.04.2013
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
09.06.2011

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2010

2012/143

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene
29.10.2010

2012/216

08.12.2012
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
04.04.2012

2012/161

01.11.2012
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
28.10.2009

2011/127

03.12.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (kodifisering 2009)
05.06.2009

2011/049

21.05.2011
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2009)
01.01.2010

2011/049

21.05.2011
Gassapparatdirektivet
05.01.2010

2011/011

02.04.2011
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2010

2010/117

11.11.2010
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
01.05.2009

2010/118

11.11.2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
15.03.2010

2010/118

11.11.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
10.08.1998

1999/146

06.11.1999
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.04.2020

2020/105

01.07.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
20.06.2022

2023/110

03.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
20.06.2022

2023/110

03.05.2023
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
20.04.2016

2016/187

24.09.2016
01.07.2017
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
27.06.2022

2023/095

02.05.2023
Maskindirektivet 2006
29.12.2009

2007/006

29.12.2009
10.12.2008
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
01.05.2023
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
07.10.2015

2019/075

01.12.2019
25.04.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
12.09.2022

2022/319

10.12.2022
16.12.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
07.03.2022

2022/318

10.12.2022
16.12.2022
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
01.01.2010

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser
30.12.2017

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
24.11.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
24.11.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’
22.08.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
14.01.2019

2022/274

24.09.2022
26.11.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
02.03.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
07.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
03.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
03.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
19.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter
27.06.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
07.12.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser
07.12.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
14.01.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser
14.01.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
03.03.2018

2022/272

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
09.01.2022

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
01.10.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
20.09.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
05.09.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
24.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk
22.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
01.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
23.05.2021

2022/239

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
01.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
17.02.2020

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
03.03.2018

2022/272

24.09.2022
26.09.2022
Produktsikkerhetsdirektivet
15.01.2004

2003/009

01.03.2004
01.09.1977
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer

2022/131

30.04.2022
02.05.2022
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
14.04.2021

2022/133

30.04.2022
02.05.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger
25.05.2021

2022/132

30.04.2022
02.05.2022
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.01.2014

2016/040

06.02.2016
19.02.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/346

11.12.2021
06.04.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
04.01.2021

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
06.10.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
06.10.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
27.05.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
01.03.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
26.02.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Yambol)
29.10.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
08.09.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser
11.12.2018

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
08.06.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
26.02.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Trykkutstyrsdirektivet
29.09.1999

1998/082

29.09.1999
29.11.1999
Standardiseringsforordningen
01.01.2013

2014/009

01.08.2014
18.08.2014
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
01.06.2015

2015/084

01.06.2015
15.09.2015
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
19.07.2021

2021/344

11.12.2021
14.12.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
20.06.2021

2021/282

30.10.2021
01.11.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2020

2021/167

12.06.2021
01.07.2021
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)

2021/130

01.06.2021
15.03.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
29.10.2020

2021/141

24.04.2021
26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
01.08.2019

2021/142

24.04.2021
26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
01.09.2019

2021/143

24.04.2021
26.04.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
01.12.2020

2021/108

20.03.2021
22.03.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
29.05.2019

2021/037

06.02.2021
08.02.2021
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
20.03.2019

2021/036

06.02.2021
09.02.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
13.11.2019

2021/035

06.02.2021
08.02.2021
Støy fra utstyr til utendørs bruk
03.01.2002

2002/028

20.04.2002
29.12.2009
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
07.08.2018

2020/038

01.08.2020
01.07.2020
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
07.08.2018

2019/070

30.03.2019
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
07.08.2018

2019/071

30.03.2019
01.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
06.10.2016

2020/039

01.08.2020
01.07.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
18.07.2019

2020/075

13.06.2020
16.06.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål

2020/014

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål

2020/014

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål

2020/014

11.05.2020
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
20.05.2019

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
20.03.2019

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
18.12.2018

2019/300

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
23.08.2018

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
20.12.2018

2019/300

14.12.2019
16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
05.07.2016

2019/299

14.12.2019
16.12.2019
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer av våpen
03.09.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
14.06.2018

2018/243

06.12.2018
10.12.2018
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2008)
20.05.2008

2012/090

01.05.2012
12.12.2012

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
01.09.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
30.06.1998

1999/115

31.12.1999