Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2124 av 30. november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet og betingelsene for generelle overføringslisenser for sertifiserte foretak, jf. artikel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF

Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører politikken i direktiv 2009/43/EF som er iverksatt i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer,teknologi og tjenester.

Den har til hensikt å harmonisere bruken av generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører innen EØS, nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. (a) og nevnte forskrift Kap. 3 §10 bokstav a.

Harmoniseringsarbeidet vil også dekke de øvrige tilfellene i nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. og nevnte forskrift Kap. 3 §10

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2016
Anvendelsesdato i EU
03.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016H2124
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro