Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.08.2020 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
03.08.2020 Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.08.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
02.08.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
02.08.2020 BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
02.08.2020 Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.08.2020 Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring
30.07.2020 Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
30.07.2020 Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
30.07.2020 Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
29.07.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
29.07.2020 Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om visse tredjeland
29.07.2020 Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
29.07.2020 Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av dokumenter og operatører
29.07.2020 Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om rapportering
28.07.2020 Import av kjæledyrfôr fra Georgia
28.07.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
27.07.2020 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
27.07.2020 Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.07.2020 Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
27.07.2020 Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.07.2020 Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
27.07.2020 Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
27.07.2020 Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.07.2020 Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
27.07.2020 Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
26.07.2020 Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2020 Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
26.07.2020 Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av bromoksynil som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2020 Retningslinjer for regional statsstøtte 2022-2027
24.07.2020 Krav til kunstig intelligens
24.07.2020 Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
24.07.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
24.07.2020 Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2020 Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
24.07.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
24.07.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
23.07.2020 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som avspeiles i hver referanseverdi som oppgis og publiseres
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og ledelsesmessige faktorer som avspeiles i referanseverdimetoden

Sider