Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
06.03.2020 Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
06.03.2020 EU-listen over ny mat: rettelser
06.03.2020 Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
06.03.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cycloksydim m.fl.
06.03.2020 Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
05.03.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
05.03.2020 Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
05.03.2020 Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner
04.03.2020 Europeisk klimalov
04.03.2020 Det europeiske jernbaneår 2021
03.03.2020 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
03.03.2020 Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
28.02.2020 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gennomføringsbestemmelser
28.02.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
28.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
28.02.2020 Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
27.02.2020 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
22.02.2020 Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
22.02.2020 Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
21.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020 Våpendirektivet (kodifisering)
19.02.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
19.02.2020 Biocider: godkjenning av produktfamilien HYPRED‘s octanoic acid based products
19.02.2020 Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
18.02.2020 Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
18.02.2020 Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
18.02.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
17.02.2020 Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
17.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
17.02.2020 Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
17.02.2020 Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
15.02.2020 Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
14.02.2020 Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
14.02.2020 Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.02.2020 Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
13.02.2020 Markedsordninger for vin: retting av endringsbestemmelser
13.02.2020 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata
13.02.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
10.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
09.02.2020 Det felles europeiske luftrom: oppnevning av medlemmer av 'Network Management Board' og 'European Aviation Crisis Coordination Cell '
09.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
09.02.2020 Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2020-2029
09.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
07.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.02.2020 Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
06.02.2020 Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
06.02.2020 Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
04.02.2020 Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
03.02.2020 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
01.02.2020 Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Sider